دسترسی سریع

مجتمع پیامبر اعظم (ص)

واقع در شهر پردیسان

 

پروژه ۱۰۸ واحدي پیامبر اعظم(ص)  

الف) مشخصات پروژه:

موقعيت جغرافيايي : شهر پرديسان ، سايت ارتش ، جنب مجتمع علوم پزشكي ، مجتمع ۵۰۰ واحدي پيامبر اعظم (ص) پروژه ۱۰۸واحدي

مساحت زمين : حدود ۷۰۰۰ متر مربع -

مساحت زير بنا : حدود ۱۴۷۰۰ متر مربع -

مساحت بناي مفيد : ۱۰۵۹۷ متر مربع -

تعداد بلوك : ۳ بلوك ۳۶ واحدي  -

تعداد طبقات : ۷ طبقه (۶ طبقه روي پيلوت) -

تعداد واحد ها : ۱۰۸ واحد دوخوابه  -

متراژ مفید هر واحد: 36 واحد 103 متری 36 واحد 99 متری 36 واحد 91 متری  -

مشاعات هر واحد : با احتساب پاركينگ ۳۸ متر مربع بدون احتساب پاركينگ ۳۲ متر مربع -

تعداد آسانسور : ۶ دستگاه -

تعداد پاركينگ : ۵۴ واحد مسقف و ۵۴ واحد غير مسقف -

ب : عوامل اجرايي ، مشاوره و نظارت:

كارفرما : تعاوني مسكن فرهنگيان شماره پنج قم -

پيمانكار : شركت نبردپي و پيمانكاران جزء -

مدير پيمان : گروه ساختماني رواق -

 مشاوره : مهندسين مشاور رواق منظر طرح -

طراح محاسب و مهندسين ناظر سازمان نظام مهندسي -

ج: شروع و پايان ساخت : آبان ماه ۸۶ لغايت بهمن ماه ۸۹ با استفاده از تسهيلات۲۰ ميليون توماني در قالب مهر 

ورود به صفحه شخصی

پیوندها